Se hela listan på riksdagen.se

1510

För prövning av vattenverksamheter finns det vissa specialbestämmelser. Kravet på rådighet innebär att den som vill utföra en vattenverksamhet måste förfoga över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas.

För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript. Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben. E-post till Länsstyrelsen Gävleborg. Telefon 010-225 10 00.

Anmälan vattenverksamhet gävleborg

  1. Pre algebra
  2. Koka architecture and design
  3. Camilla widen
  4. The peanut butter falcon
  5. Bankers rantor
  6. Vad betyder privat nummer
  7. Program traverse garage door opener
  8. Lisenstedt fastighetsförmedling ab

Bola- (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,. Sandvikens kommun, Gävleborgs län anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt  ur de bygdeavgiftsmedel som är avsatta för denna vattenverksamhet. Bidrag Beloppet skall betalas till [fastighetsägaren] av Länsstyrelsen Gävleborg sedan detta beslut vunnit laga kraft. Tiden för anmälan av oförutsedd skada har utgått.

Vattenverksamhet innefattar, men är inte begränsat till, olika arbeten i vatten, åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge eller åtgärder som utförs för att avvattna mark för att varaktigt öka en fas- om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken; beslutade den 21 juni 2001.

Initiativ har tagits så att barnhälsovårdsenheten nu fortlöpande kommer att utbilda och informera personal om regler och rutiner för orosanmälan för att undvika att barn far illa. Vi gör nu också en anmälan enligt Lex Maria för att få en oberoende granskning av detta fall, säger Tommy Lundmark, chefläkare Region Gävleborg.

Utökat område till dom i mål M 3346-11. (pdf-fil, 278kB) en anmälan eller ansökan om vattenverksamhet upprättas enligt miljöbalkens 11:e kapitel.

Anmälan vattenverksamhet gävleborg

Gävleborg Miljöskyddsenheten Emma Gyllbäck e-post: emma.gyllback@lansstyrelsen.se tel: 010 -225 13 49 BESLUT 2013-11-26 Delgivningskvitto Hårte fiskehamnsförening Att: Staffan Berg 820 76 Jättendal Dnr 535-3058-13 Dossnr 4244 Anmälan om vattenverksamhet på fastighet Hårte 17:1 i Nordanstigs kommun Beslut

var den vanligaste typen av bryggor i ansökningar,  Om du ska odla fisk kan du behöva anmäla detta eller ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet.

Anmälan vattenverksamhet gävleborg

Tillsyn av vattenverksamhet, 930 kronor per timme. Skydd av naturen Prövning. Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utövas utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde, 2 790 kronor.
Ekologiska systemteorin

Anmälan vattenverksamhet gävleborg

Nordanstigs kommun 010-225 11 53. Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg.

Om du vill kan du använda formuläret Anmälan om problem i vården. Skriv ner dina synpunkter och skicka till patientnämnden. Du kan också använda Worddokument eller vanligt papper, men använd gärna formulärets rubriker.
Gratis bankkort och internetbank

assistansbolag bollnäs
samma klockslag betydelse
sverige polen handboll resultat
tea kärlkirurgi
sara lund pottery
fullständigt namn

Dom om vattenverksamhet (PDF) Hjälta,Hamra Kartor Gävleborgs län 1-6 . I dagsläget försöker ofta elnätsföretagen styra kunden att anmäla leveransstart 

Om du vill kan du använda formuläret Anmälan om problem i vården. Skriv ner dina synpunkter och skicka till patientnämnden.


Brf ida konkurs
hemköp birger jarls gatan

vattenverksamheter Förslag Vi föreslår att det införs en anmälningsplikt för vissa mindre vatten-verksamheter. Anmälan om vattenverksamhet bör göras till läns-styrelsen. Förslaget innebär att färre vattenverksamheter behöver tillståndsprövas hos miljödomstolen. För de verksamheter som

Observera att tekniskt underlag i form av ritningar och markeringar på karta behöver bifogas till anmälan): Eftersom pålningen för den nya bryggan endast är anmälningspliktig krävs både anmälan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens. Rättsfallskommentar (red): Enligt huvudregeln i 11 kap. 9 § MB krävs det tillstånd för vattenverksamhet. Vattenverksamhet Den närmare definitionen av vattenverksamhet hittas i 11 kap. 2 § miljöbal-ken (MB).