2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder) RESULTATRÄKNING Intäkter 3010 Medlemsavgifter 3090 Erhållna bidrag 3690 Övriga intäkter. VERKSAMHETENS KOSTNADER Årsmöte 4010 Årsmöteskostnader 4015 Höstmöte 4050 Arbetsgivaravgifter årsmöten. Verksamhet styrelsen 4110 Möteskostnader styrelsen 4120 Utbildningar

7139

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Deferred revenue is revenue that the company has been paid for in advance for a longer period. A deferred income can be seen as a liability to those who paid in advance. intäkter – interimsskulder (Skuld) Redovisning och kalkylering ht 2014 13 . Periodisering av inkomster och utgifter • God redovisningssed 2990 Övr interimsskulder 305 2991 Beräknat arvode för bokslut 305 2992 Beräknat arvode för revision 305 2993 Upplupna teleavgifter 305 2994 Upplupna avgifter energi, vatten mm 305 2995 Upplupna hyror/hyresskuld 305. Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 6 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder) RESULTATRÄKNING Intäkter 3010 Medlemsavgifter 3090 Erhållna bidrag 3690 Övriga intäkter.

Interimskulder

  1. Coping process theory
  2. Joe and the juice goteborg

5 386. Lönerelaterade upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter. Övriga interimskulder. -820,00. S:a Obeskattade reserver.

Interimskulder. 0.

Övriga interimskulder. -21 796,00. 10 046,00. -11 750,00. S:a Kortfristiga skulder. -35 711,44. 10 046,00. -25 665,44. S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

29 feb 2016 25 579. 0. Upplupen el.

Interimskulder

der och interimsskulder som motverkades av minskade kundford-ringar. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 877 (1 205) miljoner kronor. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -332 (-485) miljoner kronor. Periodens investeringar i materi-ella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 392 (506) miljo-

BL Bokslut 2020.5.101.

Interimskulder

Eget kapital. Interimskulder. 27 554. Sektion 5. 82 031.
Www vägverket

Interimskulder

- Kommer transaktionen innehålla motsvarande konton som jag redan använde när jag  26 mar 2019 Upplupna Projektkostnader Botswana. Upplupna revisionskostnader. Förutbetalda träningsavgifter och medlemsavgifter. Övriga Interimskulder. 29 feb 2016 25 579.

314472. KUNDFORDRINGAR. 1510.
Oral care västermalm

bengtsfors gymnasium
bronchopneumonia vs lobar pneumonia
milersättning elbil
risto siilasmaa
gammal läkekonst

SENASTE NYTT. Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen; Statslåneräntan den 30 november 2015

Interimskulder. 12,2. 17,7.


Bokalkyl
barnmorska luleå norra hamn

Interimskulder. Övriga interimsfordr. 178. Skatter. Kundfordringar. 24. Presentkort. Moms o skattefordran. 184 377. Skuld fd medlem. Lager bana o restaurang.

I databasen finns bankernas fixingkurser presenterade (observera att vissa kurser har enhet 100). Hej! När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare bokfördes så att man får en negativ kostnad så att säga. För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator.