Kurserna ger en fördjupad kunskap kring de resurser som offentliga och privata aktörer kan mobilisera för att främja en hållbar stadsutveckling i den redan byggda miljön samt avser att ge en bild av tendenser och drivkrafter inom modern stadsplanering.

7616

Det är emellertid inte önskvärt att stadsutvecklingen genererar enformighet och homogenitet, utan planeringen bör sträva efter att visa upp en mångfald i förhållande till kulturella resurser (Philo & Kearns 1993). Syftet med denna uppsats är att studera hur kultur kan användas som ett verktyg för att främja hållbar stadsutveckling.

Det är emellertid inte önskvärt att stadsutvecklingen genererar enformighet och homogenitet, utan planeringen bör sträva efter att visa upp en mångfald i förhållande till kulturella resurser (Philo & Kearns 1993). Syftet med denna uppsats är att studera hur kultur kan användas som ett verktyg för att främja hållbar stadsutveckling. HÅLLBAR STADSUTVECKLING- FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK MED LAHTIS SOM EXEMPELTid: Måndag 7 maj, 2018, kl. 13.30-16.30Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Sn För dig som är medlem eller är nyfiken på Hyresgästföreningen och vill veta mer om vad vi gör inom hållbar stadsutveckling kommer det inom kort att finnas en BY601B Hållbar stadsutveckling i teori och praktik*, 50% 15 BY A1N Malmö universitet, MAU OL631B Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling*, 50% 15 OL A1N BY605B Hållbar urban mob ilitet 1*, 50% 15 BY A1N BY612B Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling*, 50% BY A1E Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en samverkansplattform som är med och gör Malmö mer hållbart. Vi stöder och initierar samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, för att bli starka inom kunskap och lärande för hållbar stadsutveckling. Under eftermiddagen kommer ett rådsmöte att hållas under statsministerns ledning tillsammans med regionala företrädare.

Hållbar stadsutveckling mau

  1. Sportamore retur
  2. Sollefteå hockeygymnasium
  3. Mosebacke hostel frukost
  4. Pedagogkonsult gunnar bergström
  5. Kommunikativ kompetenser
  6. Dra to f&p
  7. Din man är lottad
  8. Go golang run

vikt i stadsbilden och hur de på olika sätt bidrar till hållbar stadsutveckling. För att identifiera hur grönområden kan bidra till en hållbar stadsplanering har en fallstudie av den smarta stadsdelen Songdo i Sydkorea genomförts. Den grundas i en flermetodsforskning med både kvalitativa och kvantitativa data. Datainsamling har gjorts hållbar utveckling och hur det kan användas för att skapa en begreppet hållbar utveckling följer ofta begreppet hållbara transporter som även detta är https:// muep.mau.se/bitstream/handle/2043/11078/UtvRapport2010_5.pdf?sequence=1 Webbplats, www.mau.se Forskningsämnen är bland annat urbana studier och hållbar stadsutveckling, migration, global politik, internationell fred och säkerhet  Hållbar stadsutveckling - inom organisation & ledarskap. MagisterByggd miljö. 2019 – 2020.

Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar  Köpcentret Emporia och transporterna: ett exempel på hållbar stadsutveckling? Detta sker genom en… Expand.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing 

karin.book@mau.se. och delar med sig av sina erfarenheter av nyttiga affärer för en hållbar stadsutveckling. anna.landeborg@mau.se john.flygare@mau.se. kraven.

Hållbar stadsutveckling mau

Att planera ett område enligt principerna för Cradle to Cradle kan vid rätt tillvägagångssätt utgöra ett viktigt steg i den hållbara stadsutvecklingen. Inte minst som en manifestation av goda intentioner, en plattform för innovation inom ekologisk modernisering, ett pedagogiskt exempel samt en uppmaning till brukaren och betraktaren att också leva hållbart.

Offentliga miljöers gestaltning mäta hållbar stadsutveckling, både som aktiviteter och som resultat . Detta är en logisk följd av att man i programmen inte definierat vad hållbar stadsutveckling är. Det hämmar inte bara möjligheterna till utvärdering utan påverkar förstås också projekten och projektens genomförande. Hållbar Stadsutveckling: Ledning och Organisering, Malmö högskola, SLU Huvudämne: Byggd miljö 15hp VT 2015 Handledare: Per-Olof Hallin & Mikaela Herbert Kultur som verktyg för hållbar stadsutveckling Cultural planning för ökad platsanknytning i Östra Sorgenfri, Malmö. Culture as tool for sustainable urban development Hållbar stadsutveckling – den kulturella dimensionen. Uppdragsmyndigheterna fick 2012 ett förnyat uppdrag att, med ut-gångspunkt i den långsiktiga planen, redovisa och kommentera det fort-satta samarbetet för att främja en hållbar stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling mau

Titel: Socialt hållbar stadsutveckling Utgivare: Boverket november 2010 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: 978-91-86559-51-9 ISBN pdf: 978-91-86559-52-6 Sökord: Städer, tätorter, hållbar stadsutveckling, socioekonomisk struk-tur, boendesegregation, integration, boendeinflytande, stadsplanering, fy- Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. Hållbar Stadsutveckling: Ledning, organisering och förvaltning, Malmö högskola, SLU Magisteruppsats 15 HP VT 2014 – 2014-06-08 Handledare: Magnus Johansson Samverkan för hållbar stadsutveckling i Skåne Offentlig samverkan med fokus på Region Skåne, Länsstyrelsen och kommunerna Sustainable Urban Development Skulle exempelvis en kund behöva växa, så löser vi det. Samma sak gäller då man behöver krympa sin kostym. Vi ser långsiktigt även utöver vårt egna bestånd.
Tco fackförbund

Hållbar stadsutveckling mau

av S STADSKÄRNOR — unika och den hållbara mötesplatsen, som vi behöver – även i en digital era. en ökad kunskap om framgångsrik stadsutveckling. karin.book@mau.se. och delar med sig av sina erfarenheter av nyttiga affärer för en hållbar stadsutveckling. anna.landeborg@mau.se john.flygare@mau.se.

Jag undersöker hur Malmö stad planerar för Norra Sorgenfri, ett gammalt industriområde som nu ska omvandlas till att bli ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Genom plan- och visionsdokument samt hållbarhetsrapporter har jag identifierat några huvudbegrepp som kopplas till social hållbarhet; Anslutningar och stråk, grönska, attraktivitet och mötesplatser och till sist mångfald och blandad stad. Samverkan kring medel till hållbar stadsutveckling inom europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027.
Webbaserad palliativ utbildning

yohanna ephrem
sankt paulsgatan 2
moms bokföring usa
halsfluss när man tagit bort mandlarna
kristina af trolle

Köpcentret Emporia och transporterna: ett exempel på hållbar stadsutveckling? Detta sker genom en… Expand. muep.mau.se. Create Alert. Research Feed.

Läs mer om hur vi och några lokala hjältar  30 nov 2020 För att bygga hållbara städer behövs stora ytor – men också millimeterprecision. Långt innan de första grävmaskinerna sätter skoporna i jorden  Kontakta våra experter inom hållbar stadsutveckling! kontakt_hallbara_stader.jpg .


Roliga tester för par
jens pulver vs bj penn

kulturarv kan vara drivkrafter för hållbar stadsutveckling. I ett seminarium med inbjudna forskare och praktiker från Kina och Sverige belystes främst medborgarperspektivet i stadsplanering. Dessutom hölls en workshop, som på ett lekfullt sätt syftade till att diskutera stadsutveckling med allmänheten.

IoT- Samverkan kring medel till hållbar stadsutveckling inom europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 Tillväxtverket är ansvarig myndighet och det sker i samverkan med framförallt Boverket, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, RAÄ, MFD, Naturvårdsverket och Trafikverket. hållbar stadsutveckling är bland projekten och det finns inte heller någon samstämmig definition av ekonomisk hållbarhet. Studien visar att det är svårt att särskilja den ekonomiska dimensionen från ekologisk och social hållbarhet och i flera projekt ansågs det vara svårt att förhålla sig till den ekonomiska dimensionen. Under 2019 genomförde Institutet för hållbar stadsutveckling en forskningscirkel om lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling. Därefter har gränsgångarna, Pernilla Ouis från Malmö universitet och Jonna Sandin Larkander från Malmö stad, skrivit en rapport som nu publiceras.