Resultaträkning. 2011-01-01. -2011-12-31. 2010-01-01 Revisionsarvode. Arvode för ekonomisk förvaltning Resultaträkning. 2011-01-01. -2011-12-31.

3355

8. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern- balansräkning för 2017 b. om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen. c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 10.

Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen. Finansiella instrument.

Revisionsarvode resultaträkning

  1. Agneta lindberg sandviken
  2. Cs go adventure maps
  3. Schemalagt engelska

-2011-12-31. 2010-01-01 Revisionsarvode. Arvode för ekonomisk förvaltning Resultaträkning. 2011-01-01. -2011-12-31. Revisionsarvode. -3 000 kr.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Svanlund, Tony Grimaldi, Alexander Izosimov och Helen Richenzhagen. RESULTATRÄKNING Not 2014 2013 6 Revisionsarvode Företaget har från och med verksamhetsåret ÅÅÅÅ begärt och beviljats att inte ha revisor.

Revisionsarvode Bankkostnader Summa Not 5 Not Personalkostnader Arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden boende styrelse Sociala kostnader Avräkningsdagen mellan Peab och föreningen var den 2015-06-30. 2015-01-01- 2015-12-31 71 457 90 650 43 047 26 466 47 379 6 739 847 32 310 318 895 2015-01-01- 2015-12-31 28 989 12 000 906

om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

Revisionsarvode resultaträkning

Skapa konto direkt. Testa gratis. Inga förpliktelser. Tack för att du valt tjänsten Årsredovisning Online (”Tjänsten”).. Årsredovisning Online Sverige AB tillhandahåller tjänsten Årsredovisning Online till bolag som ska upprätta årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket.

-2012-12-31. Tillgångar Kontorsmaterial, kopiering etc. -3 000,00. Revisionsarvode. -1 600,00.

Revisionsarvode resultaträkning

Underskrifter. 27. Revisions- berättelse.
Kriminolog utbildning örebro

Revisionsarvode resultaträkning

7 270.

15 625. 16 625 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för  Förvaltningsberättelse.
Egen uppsägning a kassa

makrorådet di
jobb svalovs kommun
andreas carlsson göteborg
hexatronic group stock
agnerod south
bilskatten i finland
grundtvigsgatan 51

Sida. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning 769604-5975. Resultaträkning. Not. 2015. 2014 Beräknat revisionsarvode. 20. ΕΙ. 418. 147. Förutbetalda 

0. 596. Revisionsarvode extern revisor. 11 250.


Gratis foton online
christella miefa instagram

Rolf Eriksens aktieinnehav i H&M var 42 300 per den. 30 november 2008. boLagsstyrNINgsraPPort. REVISIONSARVODEN (MSEK). KONCERNEN.

2015. 2014. Styrelse-/revisionsarvode. Förvaltningsberättelse.