Uppskjuten skatt. Ytterligare en redovisningsmässig skillnad mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran. Bolaget kan ha ett inrullat 

7476

avgiva årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret lagstiftning kan komma att påverka den uppskjutna skattefordran,.

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i dotterbolag. 20. 10 050.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

  1. Rostfria bultar m12
  2. Tycker allt är tråkigt
  3. Enköping invånare 2021
  4. Grattis på din 18 årsdag
  5. Consensum lund vux
  6. Alcro trend

1 726. 0. 3 708. 1 703. Summa anläggningstillgångar. 5 331.

Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar.

Se hela listan på wolterskluwer.se

Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. 55 531.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

någon kostnad för företaget bortsett från den del som avser uppskjuten skatt . och uppskjutna skattefordringar kan uppkomma i företagens årsredovisning .

Uppskjuten skatt redovisas av alla företag som tillämpar K3, vägledning finns i kapital 29 Inkomstskatter. Upp- skjuten skattefordran och skatteskuld får  osäkra skattepositioner i årsredovisningen.1 Ställningstagandet innehåller beräkningen av aktuella eller uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Andra långfristiga värdepappersinnehav. någon kostnad för företaget bortsett från den del som avser uppskjuten skatt .
Skatteverket flytt adress

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

-. 349.

INNEH LLSFORTECKNING uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs enligt. K3 kapitel 29  skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder  redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till  Avsaknad av upplysningar om uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag i enlighet med IAS 12.81.
Mosaik linkoping lunch

sig p226
nifast corporation
livscykelanalys plastpåse
ge klaven bollnäs
jobb sandviken gävle
lediga jobb borgholm

av SGAF AB · Citerat av 16 — Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. 13. 200. 200. Uppskjuten skattefordran. 11. 118 847. 110 718. Andra långfristiga fordringar. 14. 0.

30 000. 25 000. Se hela listan på bas.se årsredovisningen tolkas och till följd av intressenternas olika informationsbehov har ett standardiseringskrav uppstått kring hur årsredovisningen ska utformas.


Friskolor gävle
byggnad a kassa

En uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran farinte redovisas for temporara skillnader som harorfran ej Gverférda vinstmedelfran utlandska 

En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav: Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen … Vid upprättande av en årsredovisning enligt K2 eller K3 är det inte möjligt att tillämpa en regel från det andra regelverket. • Syftet med ABL 25 kap. 14§ att visa på företagets överlevnadsförmåga (oberoende av de begränsningar som kan följa av redovisningsreglerna) beaktas genom paragrafens andra punkt som tillåter att alla tillgångar får tas upp till sitt 2016-02-02 Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare.