IBC-behållare med en volym av högst 3 m³ ska vara godkänd med besiktnings- intervaller om högst 2,5 år. Styckegods får transporteras som värdeberäknad mängd, högst 1000 poäng (se punkt 6) i en depåvagn med tank eller IBC-behållare. Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport.

5395

5.4.1.1.1 (f) ”värdeberäknad mängd” (ADR). Godsdeklarationen ska innehålla total mängd farligt gods samt det beräknade värdet för varje transportkategori 

Page 78. Undantag. 76. Godsdeklaration vid transport av värdeberäknad mängd  KRYSSA I NÄR VÄRDET AV VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD EJ ÖVERSTIGER 999 I KAT. 2 RESP.

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

  1. Clockworkpersonal
  2. Impala ss 1996 for sale
  3. Medborgarkontor kista
  4. Kredit 365
  5. Kullen byrå montering
  6. E post skickat

… Mängd avser antalet enheter, exempelvis antalet patroner. Om du redigerar en godsdeklaration som redan har sparats en gång så får du alternativen att skriva över den befintliga eller spara en ny kopia. Du kan nu påbörja en ny godsdeklaration genom att trycka Vilka krav måste förare minst uppfylla vid transport av farligt gods som sker som värdeberäknad mängd? Föraren ska medföra ADR-intyg och godsdeklaration. Föraren ska medföra följesedel och … Enligt rekommendation från myndigheten (MSB) bör kursen repeteras vartannat år då innehåll och information uppdateras. Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning.

98.

Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se

- ADR-körtillstånd för  7 maj 2020 Lastning och lastsäkring av gods. - Skyltning av fordon.

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överens- (Värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6) C 2500 F 2500 41 7.5.7.2 7.5.7.2 Ej iakttagit regler om stapling A 4000

Vid "mindre" mängder är kraven betydligt lägre. För att kunna avgöra vilka krav som gäller räknar man ut en s.k. ADR-poäng för den transporterade mängden ("värdeberäknad mängd… 3.2 Godsdeklaration 14 3.3 Dokumentation om utbildning 15 4 Utrustning som ska medföras vid transport 16 4.1 Brandsläckare 16 4.2 Utrustning enligt den skriftliga instruktionen 17 5 Samlastning 18 6 Värdeberäknad mängd (styckegods) 19 7 Krav på säkerhetsrådgivare 22 … GODSDEKLARATION Transport av farligt gods - ADR Värdeberäknad mängd: Mängden avfall (i kg) x 3 får inte överstiga 1000 kg för transportkategori 2. MP10 Får samemballeras i mängder om högst 5 kg per innerförpackning i en sammansatt förpackning enligt 6.1.4.21 under förutsättning att de inte reagerar Transportkategori, värdeberäknad mängd: 3: Mängd: 1000 Multiplikationsfaktor: 1 Mer info Bulktransport-Tanktransport. UN-tankar och bulkcontainer: Instruktioner: T4: UN-tankinstruktion T4 gäller för flytande och fasta ämnen i klass 1 och klass 3 till och med 9.

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket) eller annan behörig myndighet. Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt MSB:s föreskrifter krävs däremot utbildning i IBC-behållare med en volym av högst 3 m³ ska vara godkänd med besiktnings- intervaller om högst 2,5 år. Styckegods får transporteras som värdeberäknad mängd, högst 1000 poäng (se punkt 6) i en depåvagn med tank eller IBC-behållare.
Dörrklocka för katter och hundar

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

Om en begränsad kvantitet farligt gods inte begränsad kvantitet gods som vid ”undantagen mängd”.

40 Transporttillstånd.. 40 Multilaterala avtal.. 40 Rådgivning kring begränsad mängd-undantaget (limited quantity) och andra undantag.
Hur kan vi bli smartare

sigvard bernadotte servis
rudbecksskolan örebro kontakt
barnmorska luleå norra hamn
s-kortisol lågt
nike store goteborg
insulinoma dog
apple magic keyboard

23 jan 2010 Det måste också finnas en godsdeklaration och en brandsläckare med de mängdbegränsningar som gäller enligt värdeberäknad mängd.

Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt MSB:s föreskrifter krävs däremot utbildning i de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarsområde. vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd; vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd; vilken utrustning som ska vara med under transporten.


Indiska hudiksvall öppettider
transport jobb b körkort stockholm

och ska man köra värdeberäknad mängd så måste man även ha Transportkort och godsdeklaration. samt brandsläckare och några andra 

samt för den som transporterar eller avsänder värdeberäknad mängd ej överstigande de begränsningar som anges i ADR-S eller RID-S.