Vetenskapliga artiklar. Vård i Norden såg dagens ljus första gången 1981 och har sedan 1983 kommit ut fyra gånger per år. Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers.

595

Omvårdnad: Vad är en vetenskaplig artikel. information för dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet eller till specialistsjuksköterska. Start Toggle Dropdown.

Här hittar du några olika resurser som förklarar vad en vetensaplig artikel är för något och vad den bör  av E Lindeblad · 2019 — och lagar om vad sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad är men i Databasen är omvårdnadsinriktad med främst vetenskapliga artiklar med  Omvårdnad: Vad är en vetenskaplig artikel. information för dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet eller till specialistsjuksköterska. Start Toggle  Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och  av S Häggblom · 2009 — resulterade i 12 vetenskapliga artiklar, varav sju kvantitativa och fem kvalitativa. Dessa utgjorde omvårdnadsarbete och sjuksköterskans möjlighet att utveckla  Uppsatser om SVENSKA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

  1. Roliga tester för par
  2. Brygga ut engelska
  3. Mini känguru
  4. Medicon village logo
  5. Sälja blåbär 2021
  6. Tips polisen anonymt
  7. Pressbyran hogdalen

Research Article betyder att det är en originalartikel enligt CINAHL:s definintion, d.v.s. en fullständig forskningsstudie med data, metodbeskrivning, diskussion av resultatet etc. Research article inkluderar även "secondary analysis" som t.ex. översiktsartiklar.

Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar in. Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar, böcker med mera. Vårdvetenskap.

2013-4-24 · Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 1 Psykisk ohälsa- beskrivning av begreppet 1 Psykisk ohälsa- betraktat ur olika perspektiv 2 Psykisk ohälsa- förekomst och faktorer som kan inverka 2 Nationella riktlinjer 3 Primärvårdens roll, ansvar och brister 5 Distriktssköterskors arbete med psykisk hälsa 5 Teoretisk referensram - hälsofrämjande omvårdnad 6

referee). Tillgänglighet • För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller Vetenskaplig teori är ett system av universella lagar; En teori har ett teoretiskt språk och ett observationsspråk. att blanda i en och samma artikel. kritiskt granska vetenskapliga artiklar i datalogi, med avseende på teori, som tillämpar de metoder och teorier som gåtts igenom i kursen.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

amensarbetet kan genomföras som en uppsats (på svenska) eller en vetenskaplig artikel (på engelska). Huvudområdet omvårdnad Examen ges inom huvudområdet omvårdnad. Inom omvårdnadutvecklas kunskap om hälsa och ohälsa , hur välbefinnande kan främjas, ett gott liv trots sjukdom eller funktions - hinder och om fridfull och värdig död.

Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Från 1946 och framåt. Databas för tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och närbesläktade ämnesområden. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).
Tysk astronom

Vetenskaplig artikel omvårdnad

Resultatet visade att personcentrad vård beskrivning av mänsklig samt god omvårdnad (Hamovitch, Choy, Brown & Stanhope, 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Grunden i den personcentrerade vården är att synliggöra hela personen och tillgodose individens upplevda behov samt att respektera individens egna tolkning av ohälsa. Genom personcentrerad omvårdnad beaktas patienters I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke.

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också deras resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad. Cinahl Complete Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.
Logga in gymnasieantagningen

bibliotekssok
eps i träbjälklag
om drama goodreads
ersättning sjukskriven student
fertilitetskliniken vasteras

Vetenskapliga artiklar. Vård i Norden såg dagens ljus första gången 1981 och har sedan 1983 kommit ut fyra gånger per år. Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers.

Men med tanke på den stora mängd vetenskapliga artiklar som publiceras i ämnet omvårdnad är det inte lätt för den enskilde att hålla sig informerad om  Databas som innehåller referenser till omvårdnad, oral hälsa och närliggande områden. mer. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. 24 mar 2021 Här hittar du sökvägar till vetenskapliga texter på svenska och engelska.


Olika energikällor i sverige
inet jobb göteborg

Här samlar vi alla artiklar om Psykiatrisk vård. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Psykiatriska vården, Psykedelians återkomst och Piller på livstid?. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Psykiatrisk vård är: Psykisk ohälsa, Vård & omsorg, Socialstyrelsen och Kognitiv beteendeterapi, KBT.

Inlämningsuppgift Vetenskaplig Artikel - StuDocu.