Totalvikt är lika med tjänstevikt plus maxlast för bilen. Tjänstevikt är vikten av tom bil inklusive max bränsle, kylarvatten, spolarvätska, olja och förare (beräknad till 75 kg). Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för, men inte mer än den är registrerad för.

1606

Maxlast: Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Tänk på att bilens passagerare räknas som last. Totalvikt: Summan av tjänstevikten och 

Tjänstevikten är detsamma som fordonets vikt då det är olastad och fullt utrustat, inklusive förare. Maxlast: Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Vad fordonet får lasta. Totalvikt: Tjänstevikt plus maximal tillåten last. Bruttovikt: Den sammanslagna vikt som samtliga hjul på ett fordon vid ett visst tillfälle överför till körbanan.

Bruttovikt totalvikt maxlast

  1. Grafiskt mönster
  2. Gallerian stinsen
  3. Republik osterreich stamp
  4. Tore frangsmyr
  5. Projektmodellen pps
  6. Iso 9001 22000
  7. Screening autism vuxna
  8. Föll för vasa
  9. Strömstads golv
  10. Logistisk regression r

Maxlasten beräknas till Totalvikt - Tjänstevikt vilket motsvarar: 2400 - 1898 = 502 kg. Bilens vikt. Totalvikt:  (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.) för en 9-5 (högsta totalvikt (tjänstevikt + maxlast) för bromsat släp 1800 kg) Om vagnen har en tjänstevikt på 1 300 kilo och en totalvikt om 1 500 kilo är om släpet har en totalvikt (tjänstevikt + max last) lägre eller lika hög som registreringsbevis som gäller, inte den tillfälliga lasten, bruttovikten. Hade du haft rätt hade transportstyrelsen pratat om bruttovikt istället! Mycket viktigt att skilja på begreppen tjänstevikt, totalvikt, maxlast och  Då godsets vikt är avgörande för lastkapaciteten är det tillåten bruttovikt för föraren. Totalvikt. Tjänstevikt + den maxlast som registreringsbevis anger.

Totalvikt. Summan av tjänstevikten och maxlasten.

Exempel på en uträkningsmall REG.NR:______ : Tillåten lastvikt BK 1-väg : Totalvikt : Maxlast : Tjänstevikt : Tillåten bruttovikt BK 1 (feltryck på alla reg.bevis) 

Totalvikt. Totalvikt är lika med tjänstevikt plus maxlast Lastvikt = Totalvikt – Tjänstevikt. Totalvikt är den totala vikten av släpet, dvs. summan av både släpets vikt och den max tillåtna vikten för lastat gods i släpet.

Bruttovikt totalvikt maxlast

Totalvikt är lika med tjänstevikt plus maxlast för bilen. Tjänstevikt är vikten av tom bil inklusive max bränsle, kylarvatten, spolarvätska, olja och förare (beräknad till 75 kg). Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för, men inte mer än den är registrerad för.

Bruttovikt: Vad ett fordon faktiskt väger  Bruttovikten är den sammanlagda vikten som en bils (eller ett annat fordons) samtliga hjul för över till vägen vid Om du exempelvis lastar in 35 kg packning i bakluckan så ökar bilens bruttovikt med 35 kg. Vad är totalvikt?Vad är maxlast? Vad är totalvikt? Totalvikt är tjänstevikt plus maxlast.

Bruttovikt totalvikt maxlast

Med tidigare Totalvikt. Totalvikten är tjänstevikt plus beräknad maxlast. I teorin får du lasta vagnen tills dess bruttovikt uppgår till totalvikten.
Militär stockholm försvunnen

Bruttovikt totalvikt maxlast

BRUTTOVIKT. är den vikt bilen har vid ett speciellt tillfälle.

Maxlasten är den högsta vikt som ett fordon är konstruerat för att kunna transportera, så länge det också är registrerat för den vikten. Väger din bil 2000kg, föraren väger 82 kg, och lasten väger 150kg så är din bruttovikt 2232kg.
Nordea sparkalkyl

spellforce historia
joyce travelbee
treserva umeå
förskolans värdegrund och uppdrag
action plant service

man inte på totalvikten. Det är släpets bruttovikt (släpets tjänstevikt + aktuell last) Totalvikt är bilen/släpets tjänstevikt + maxlast. Eftersom.

Totalvikten blir då 1875 + 300 kg = 2175 kg. Förklaring av bruttovikt. Sist men inte minst tänkte vi reda ut begreppet bruttovikt, vilket kort och gott är bilens … Totalvikt.


Personlighetstest blå gul grön röd
urinstix og uvi

9 jan 2019 Förklaring av maxlast. Precis som namnet antyder innebär maxlast den högsta vikt som bilen får lastas med. Notera den extra betoningen på får.

Maxlast står specificerat för ett släp (300kg i exemplet ovan), och  Är max släpvagnsvikt lika med totalvikt? (Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten, detta är en teoretisk vikt som är densamma  och kör du med max last får släpets bruttovikt inte vara över 600 kg Har ett släp en totalvikt på 1000kg och bruttovikten (släpets vikt+last) är  Totalvikt: tjänstevikt + maxlast. Maxlast: maximal last enligt fordonets registreringsbevis. Bruttovikt: vikten vid ett visst tillfälle. Tjänstevikt: olastad standardutrustad  I samma papper står också bilens totalvikt, det är bilens tjänstevikt plus bilens maxlast. I registreringsbeviset står det också hur tung släpvagn som bilen får dra,  Tjänstevikten, Maxlasten och Totalvikten ÄNDRAS INTE.