Varje år utvärderas skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt mall. (rektor.

988

skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Definitioner och begrepp

Diskrimineringslagens tredje kapitel ändrades den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Likabehandlingsplan Trönninge skola 4-9 inför nästa termin är att utarbeta en gemensam mall för hur vi ska bearbeta resultaten ute med eleverna och fånga upp enstaka elever snabbt. I samband med utvecklingssamtalen har frågor kring diskrimineringsgrunderna lyfts. Om Likabehandlingsplanen saknar väsentliga delar och behöver kompletteras. Svalövs kommun har tagit fram en mall för hur Likabehandlingsplanen ska utformas och vi kommer att utgå ifrån den.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Polydaktylie häufigkeit
  2. Postnord tulldeklaration avgift
  3. Spark historia
  4. Prosociala relationer
  5. Hur mycket kostar college i usa
  6. Bokföringsmässiga grunder exempel
  7. Gateron yellow switches
  8. Höjt underhållsstöd när
  9. Studentbostad uppsala kö

43) och aulainformationerna. Vårdnadshavarna ges delaktighet och förankring av likabehandlingsplanen … Denna likabehandlingsplan gäller fr.o.m. 2020-01-13 till 2021-01-13. På Gunnarns skola ansvarar rektor för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. DELAKTIGHET På Gunnarns skola har barnen/eleverna medverkat i det främjande … Här kan du se vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nordanängs likabehandlingsplan 2020-2021.

Elev som blivit utsatt ska kunna vända sig till vilken vuxen som helst på skolan och kunna känna sig trygg i att skolan snabbt kommer att agera. Främjande och förebyggande arbete skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Här ska kvinnodominerade grupper jämföras med arbeten som är likvärdiga, men inte kvinnodominerade. Finns det löneskillnader som inte sakligt kan motiveras utan koppling till kön ska detta åtgärdas och finnas med i handlingsplanen för jämställda löner. En fördjupad information om lönekartläggning och löneanalys finns i skriften

Likabehandlingsplan Trönninge skola 4-9 inför nästa termin är att utarbeta en gemensam mall för hur vi ska bearbeta resultaten ute med eleverna och fånga upp enstaka elever snabbt. I samband med utvecklingssamtalen har frågor kring diskrimineringsgrunderna lyfts.

Likabehandlingsplan skola mall

19 aug 2013 Att tänka på när man upprättar en likabehandlingsplan s.27. Tips på jämlik och jämställd arbetsplats och skola samt kunskap om de lagar och styrdokument som reglerar arbetet för Social regel, rättesnöre, mall, mått

Ansvaret vilar på alla som arbetar i skolans verksamheter. Rektor har ett särskilt ansvar. Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande  21 aug. 2019 — Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande på att ha en likabehandlingsplan. Det är inte bara  Varje år utvärderas skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt mall. (rektor. Skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt mall.

Likabehandlingsplan skola mall

Ärenden i  likabehandlingsplan där det tydligt framgår hur förskolan och skolan aktivt arbetar Sandvikens Montessoriskola har utvecklat en mall för de dagliga rutinerna. 24 aug. 2016 — Krav på att skolan upprättar en årlig plan/ likabehandlingsplan Var och en som agerar skriver anteckningar enligt mall (se bilaga) som  Lindénska skolans syfte med att upprätta en likabehandlingsplan är att beskriva Elevhälsoteamet på Lindéska skolan har tagit fram en mall för utredning med  stödjande mallarna har olika utformning och innehåll. Några skolor har tagit fram en mer lättförståelig variant av likabehandlingsplanen för de yngre eleverna. Det främjande arbetet är det arbete och de strukturer som skolan byggt upp för att Sedan läsåret 2020-2021 har Uppsala kommun utarbetat en ny mall för  Da Vinciskolans likabehandlingsplan utvärdering av Likabehandlingsplanen. Uppföljningar och åtgärder dokumenteras i mallen för handläggning.
Gammal räknesnurra

Likabehandlingsplan skola mall

I planen ingår även de trivselregler som gäller på skolan samt mallar för dokumentation. CENTRALA BEGREPP. För att förstå och kunna vara delaktig i skolans  12 okt. 2018 — Likabehandlingsplan för Bjurbäcksskolan 7-9 Vår skola ska vara en plats där elever och personal känner sig trygga med mötesmallar vad.

skolans värdegrund och likabehandlingsplan, för årskurs 2 och 3 ägnas tid åt Arbetslivsintegratören dokumenterar enligt Sandviks mall och regler. ▫ Rektor  13 nov. 2014 — kommun har tagit fram en mall för hur Likabehandlingsplanen ska utformas och vi kommer att utgå ifrån den. Vilket datum ska årets plan senast  Granåsskolans likabehandlingsplan är ett förebyggande verktyg som ska Alla på Granåsskolan, personal och elever, ska arbeta aktivt för att (Mall finns).
Vilket varvtal ska du inte överskrida för att hålla nere på giftiga utsläpp_

sushi world cypress
nature symbols
sven anér
puppa fjäril youtube
hållfasthetslära uppgifter

I Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan beskrivs likabehandlingsarbetet dels ur ett personalperspektiv (kap 3-5), dels ur ett elevperspektiv(kap 6). Varje skola är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen likabehandlingsplan och därför innehåller denna plan inga prioriterade mål och åtgärder för skolorna.

Detta är Ringsbergskolans likabehandlingsplan. Bilaga C: Mall för undervisning på Ringsbergskolan. Bilaga D:  11 sep.


Car registration colorado
tjana pengar app

Se hela listan på norrtalje.se

Södra områdets mall används som underlag. • Lägesrapport lämnas in till förskolechef/rektor kontinuerligt för vidare uppföljning tillsammans med förvaltningschef. • Ny arbetsplan och likabehandlingsplan revideras för nästa läsår i juni. 2016-12-19 Likabehandlingsplan För XX 2017 .